Czemu warto starać się o kredyt technologiczny?

Każda firma, w szczególności firma o profilu produkcyjnym potrzebuje środków na inwestycje
Autor zdjęcia: SparkFunElectronics

Każda firma, w szczególności firma o profilu produkcyjnym potrzebuje środków na inwestycje. Przede wszystkim potrzebne są pieniądze na zakup nowych urządzeń, bądź też postawienie nowych hal. To wydatki sięgające nawet kilku milionów złotych. Nie każda firma jest w stanie sfinansować je z bieżących wpływów. Konieczne staje się w takim przypadku poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, pod postacią chociażby kredytów, czy też pożyczek bankowych, lub też wsparcia udzielanego przez pozabankowych inwestorów.

Kredyt technologiczny – rozwiązanie, które opłaca się przedsiębiorcom
Ciekawym rozwiązaniem, które warto wziąć w takim wypadku pod uwagę jest kredyt technologiczny (http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/). O jego przyznanie ubiegać się mogą firmy spełniające wymogi obowiązujące dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Firmy z segmentu MŚP, za pośrednictwem współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego banków komercyjnych, ubiegać się mogą o przyznanie im tak zwanej premii technologicznej. Premia technologiczna jest formą bezzwrotnego wsparcia. Gdy zostanie ona przyznana danemu przedsiębiorcy w ramach kredytu technologicznego, przeznaczana jest ona na spłatę części zaciągniętego zadłużenia. Dzięki temu kredyt staje się dużo niższy, a przedsiębiorcom łatwiej jest się uporać z jego spłatą.

Nie jest jednak tak, że premia technologiczna przyznawana jest wszystkim przedsiębiorcom, którzy wykażą zainteresowanie uczestnictwem w konkursie. Konieczne jest bowiem złożenie wniosku do banku Gospodarstwa Krajowego (składa się go za pośrednictwem banku komercyjnego) i dopiero po jego pozytywnym rozpatrzeniu można znaleźć się w grupie beneficjentów.

Na koniec, trzeba zaznaczyć, że chętnych do uzyskania tej formy wsparcia nie brakuje. Nie warto więc czekać i jak najszybciej podjąć działania zmierzające do uzyskania tychże środków. Nieoceniona w tym wypadku jest pomoc udzielana przez wyspecjalizowanych doradców i firmy konsultingowe. Warto więc rozważyć możliwość nawiązania z nimi współpracy. Znacznie zwiększa to bowiem szanse na pozytywne przebrnięcie przez cały proces i uzyskanie dofinansowania na inwestycję technologiczną przedsiębiorstwa.